Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2018 dành cho công ty

Chắc hẳn, bất cứ ai đi xin việc đều phải trải qua giai đoạn thử việc. Có một số công ty sẽ làm đúng theo luật và có hợp đồng thử việc. Vậy bạn có biết mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2018 là như thế nào không?

Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018.

 

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
(Số: 28/HĐTV-KTTU)

Chúng tôi, một bên làCông ty 
Địa chỉ: …………………………………………..
Đại diện bởi:
Ông/Bà: …………….                        
Sinh ngày: …………………………….
Số CMTND:……..  Cấp ngày: ………………. tại ………………..
Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………….
Chức vụ:………………………………………..

Và một bên là ông/bà………………………..
Sinh ngày: ……………………………………..
Giới tính: ………………………………
Số CMTND: …………………..  Cấp ngày: …………………… tại ……………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………….

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
– Vị trí: Nhân viên kế toán
– Công việc phải làm:
+ Thu nhập, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp.
+ Kê khai các loại báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty: ……………………………………………………………..
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng thử việc:
– Thời gian thử việc: ……………………
– Bắt đầu từ ngày:………………………………………

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:
– Trong ngày: 7h/ngày
Cụ thể:
+ Sáng từ 8h đến 11h30.
+ Chiều từ 1h30 đến 17h
– Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2) Thời gian nghỉ:
– Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
– Nghỉ nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
I. Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian:
– Mức lương thử việc: …………………. đồng/tháng
2. Phụ cấp:
–  Ăn trưa: …………….. đồng/tháng

–  Gửi xe: …………….. đồng/tháng

–  Điện thoại: …………….. đồng/tháng
3. Hình thức trả lương: Theo thời gian
4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày kết thức thời hạn thử việc (ngày 04/02/2018)

II. Nghĩa vụ:
– Hoàn thành những công việc đã cam kết tại điều 1 trong hợp đồng thử việc.
– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng thử việc.
– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng thử việc.
2. Quyền hạn:
– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành
– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 06/01/2018. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 06/01/2018.

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

Một số quy đình về việc sử dụng mẫu hợp đồng thử việc mới nhất năm 2018

2. Nội dung của hợp đồng thử việc:

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật như sau:
1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
3. Công việc và địa điểm làm việc;
4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
7. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

3. Thời gian thử việc:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
4. Tiền lương áp dụng trong mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

5. Thông báo kết quả thử việc:

1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại phần 1 và 2  của mục 3 nếu trên người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại mục 3 phần 3 nếu trên, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

6. Mẫu hợp đồng thử việc không phải tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc:

– Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT thì: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 phải đóng BHXH bắt buộc thực hiện từ ngày 01/01/2018 (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động)

– Hợp đồng thử việc khác với hợp động lao đồng về nội dung giao kết (không phải có nội dung về bảo hiểm) nên các lao động thử việc ký hợp đồng thử việc theo quy định của bộ luật lao động sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian thử việc.

7. Thuế Thu nhập cá nhân với hợp đồng thử việc:

Hợp đồng thử việc nếu ký đúng quy định về thời gian thì sẽ có thời hạn dưới 3 tháng
Theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng như sau:
– Nếu trả tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. (dưới 2 triệu sẽ không phải khấu trừ)
– Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hàng theo thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
– Lưu ý: Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết

Trên đây là mẫu hợp đồng hợp đồng thử việc mới nhất dành cho công ty năm 2018. Hy vọng sẽ giúp ích được mọi người sẽ không bỡ ngỡ trước khi đi xin việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *