Hai nhóm thanh niên nổ súng thanh toán nhau giữa đường

Hai nhóm thanh niên nổ súng thanh toán nhau giữa đường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *