Download mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng đầy đủ và chính xác nhất

Mỗi khi muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình thì mọi người đều cần phải có địa điểm. Vậy bạn có biết hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng nào đang được sử dụng trong thời gian hiện tại không? Hãy cùng tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————–

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG

 

Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ:…………………………………………….chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi ………….

–          Nghề nghiệp: …………………………………………

–          Hộ khẩu thường trú: …………………………………

2. Bên thuê đất:

Ông (bà): ………………………………… tuổi …………

–          Nghề nghiệp: …………………………………………

–          Hộ khẩu thường trú: …………………………………

Hoặc ông (bà): …………………………………………

–          Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………

–          Địa chỉ: ………………………………………………

–          Số điện thoại: …………………..  Fax: ………………

 

Thửa đất cho thuê

–          Diện tích đất cho thuê: …………………………… m2

–          Loại đất: …………………………………………

Hạng đất (nếu có)

–          Thửa số: …………………………………………

–          Tờ bản đồ số: ……………………………………

–          Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………

–          Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày …… tháng …… năm ……..

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

 

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

–          Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày ……. Tháng …… năm …..

–          Số tiền thuê đất (bằng số) là:  ……… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..

(bằng chữ): ……………………………………………

–          Thời điểm thanh toán: ……………………………

–          Phương thức thanh toán: …………………………

–          Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

–          Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

–          Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.

–          Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

–          Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

–          Cam kết khác: ……………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

–          Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới đây xác nhận.

BÊN CHO THUÊ ĐẤT   

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

  BÊN THUÊ ĐẤT

(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

                                            

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng đầy đủ và chính xác nhất năm 2018. Hy vọng sẽ giúp được cho mọi người tham khảo.

Một số từ khóa tìm kiếm liên quan

  • hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
  • mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
  • mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng
  • hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng
  • hợp đồng thuê đất xây dựng nhà xưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *